Logo
Kancelaria Adwokacka w Zabrzu
Adwokat Aneta Stępniewska

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 22/1
Tel. kom. +48 600 757 619, tel. +48 32 272 70 35
 

Kancelaria Adwokacka adwokat Anety Stępniewskiej specjalizuje się m. in. w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Pomagamy Klientom przede wszystkim w sprawach rozwodowych, czyniąc to w taki sposób aby ten bolesny okres w życiu mogli przejść w sposób najmniej obciążający emocjonalnie, a jednocześnie tak aby uzyskać możliwie jak najbardziej korzystne orzeczenie.

Drugim obszarem w którym najbardziej wspieramy naszych Klientów jest pomoc w uzyskaniu należnego im, a tak często zaniżanego lub niewypłacanego wcale odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody komunikacyjne. Dzięki współpracy m. in. z lekarzami, ośrodkami rehabilitacji oraz rzeczoznawcami samochodowymi nasz zespół angażuje się kompleksowo w rozwiązanie każdego problemu powstałego w wyniku wypadku drogowego.

Kultura prawna
Powiększenie

Aspekt ogólnie pojmowanej kultury, odnoszący się do stosunku człowieka wobec prawa.

Kulturę prawną można zdefiniować jako przejawiające się w społeczeństwie, indywidualne i zbiorowe postawy wobec prawa, zarówno w rozumieniu egzekwującego sprawiedliwość aparatu, jego instytucji jak i konkretnych norm prawnych. Podstawą kultury prawnej jest postępowanie określane jako "prawe" (w przypadku jednostek) lub "praworządne" (w przypadku organizacji i państw). Definicję tę zaproponował Stanisław Grodziski. Zbliżona do definicji Grodziskiego jest ta zaproponowana przez Adama Podgóreckiego. Określił on kulturę prawną jako ogół nawyków i wartości związanych z akceptacją, oceną, krytyką i realizacją obowiązującego prawa. Odmiennie i bardziej ogólnie kulturę prawną zdefiniował Krzysztof Pałecki, stwierdzając, że jest to ogół prawnych działań symbolicznych danej zbiorowości w określonym czasie.

Funkcje adwokata
Powiększenie

Zawody prawnicze istnieją, by regulować stosunki między jednostkami ludzkimi, oraz między zespołami ludzkimi.

Już od starożytności adwokaci dokonywali tej regulacji w społeczeństwie, czego najlepszym przykładem jest prawo rzymskie. Poza tym zawody prawnicze istnieją po to aby: „reprezentować interesy ludzi i towarzyszyć im przy tym przed sądami i innymi organizacjami, przygotowywać i weryfikować dokumenty prawne, spełniać rolę mediatorów, arbitrów i negocjatorów, kształtować świadomość prawną społeczeństwa, chronić prawa człowieka oraz realizować sprawiedliwość”