Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Stępniewskiej kieruje się zasadą indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Naczelnymi zasadami są uczciwość i wzajemne zaufanie w relacji Klient – Adwokat.  Rozliczenia finansowe są zawsze ustalone w oparciu o obustronne uzgodnienia, cechuje je także przejrzystość reguł. Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zawsze dostosowane jest do rzeczywistego nakładu pracy.

Kancelaria oferuje Państwu możliwość wyboru najdogodniejszej formy współpracy.

Formy wynagrodzenia Kancelarii opierają się na następujących rozliczeniach:

ryczałtowym – stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną ilość godzin, do wykorzystania przez Klienta w cyklach miesięcznych. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających permanentne potrzeby w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. To dogodna forma współpracy, dająca możliwość korzystania ze wszystkich usług Kancelarii w najniższych cenach.

godzinowym – wynagrodzenie, stanowiące iloczyn ustalonej stawki i czasu pracy. Kierowane jest do firm i osób fizycznych o sporadycznych potrzebach prawnych.

za czynność lub sprawę – wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenie opinii, projektu umowy, pisma) lub poprowadzenie sprawy (postępowanie sądowe), w wysokości odpowiedniej do potrzeb Klienta.


Szybki kontakt:

 

 

Kontakt 24/h

Tel.: 600 757 619

e-mail: adwokat@aneta-stepniewska.pl

Jeśli doszło do zatrzymania przez Policję, ABW, CBA lub inne służby bliskiej dla Ciebie osoby dzwoń pod podany numer telefonu. Ustalimy miejsce pobytu zatrzymanego oraz niezwłocznie zapewnimy pomoc obrońcy.

Brak pomocy obrońcy podczas pierwszego przesłuchania może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego.